Op weg naar Bolsward

De CUX12 door de brug bij Tjerkwerd. Bijna thuis…